logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJunás, Jozef

Iné mená:

Junász Josephus

Životopisné dáta:

* ;24. apríla 1819, Slovany, okr. Martin – † 13. mája 1881, Chrenovec, okr. Prievidza

Životopis:

Študoval v Banskej Štiavnici, teológiu v Jágri a Banskej Bystrici, za kňaza bol vysvätený v r. 1844. Ako kaplán pôsobil vo Vrícku a Veľkom Poli, v r. 1845 správcom farnosti v Močiari a Háji, potom opäť kaplánom v Chrenovci, Žarnovici, Zvolene, Bojniciach a Prievidzi. V r. 1858 sa stal farárom v Chrenovci, kde aj zomrel. Ku koncu života urobil fundáciu 4.700 zlatých pre kostoly v dištrikte.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močiar 1845 - - 1845 - - Junás, Jozef administrátor
Zvolen 1852 sp. - - - - Junás, Jozef kaplán
Bojnice 1854 sp. - 1856 sp. - Junás, Jozef kaplán
Prievidza 1858 sp. - - - - Junás, Jozef kaplán
Chrenovec - Brusno 1858 - - 1881 - - Junás, Jozef farár