logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJuhás, Jozef (1920-2002)

Tituly:

trpiteľ za vieru, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 19. marca 1920 Belža, okr. Košice-okolie – † 3. septembra 2002, Gaboltov, okr. Bardejov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 29. septembra 1946 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Snine, v r. 1950 Prešov, v r. 1951 bol odvlečený do pomocných technických práporov. Od r. 1954 bol kaplánom v Košiciach vo farnosti Dóm sv. Alžbety a súčasne ceremonárom. V rokoch 1959-1962 bol v Michalovciach, v rokoch 1962-1969 administrátorom v Gaboltove. Od r. 1969 bol správcom farnosti Kobyly v okrese Bardejov. V rokoch 1972-1985 bol farárom v Zborove v bardejovskom okrese, od r. 1985 pôsobil v Bardejove a zároveň bol dekanom dištriktu. Od r. 1990 pôsobil vo Vyšnej Voli, pričom od r. 1995 pôsobil ako sudca. V r. 1999 odišiel na dôchodok do Gaboltova.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 102; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 89.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1946 - - 1950 - - Juhás, Jozef (1920-2002) kaplán
Prešov 1950 - - 1951 - - Juhás, Jozef (1920-2002) kaplán
1951 - - 1954 - - Juhás, Jozef (1920-2002) mimo pastorácie
Košice-katedrála 1954 - - 1959 - - Juhás, Jozef (1920-2002) kaplán
Michalovce 1959 - - 1962 - - Juhás, Jozef (1920-2002) kaplán
Gaboltov 1962 - - 1969 - - Juhás, Jozef (1920-2002) správca farnosti
Kobyly 1969 - - 1972 - - Juhás, Jozef (1920-2002) správca farnosti
Zborov 1972 - - 1987 - - Juhás, Jozef (1920-2002) správca farnosti
Bardejov 1985 - - 1990 - - Juhás, Jozef (1920-2002) administrátor
Vyšná Voľa 1990 - - 1999 - - Juhás, Jozef (1920-2002) administrátor
Gaboltov 1999 - - - - - Juhás, Jozef (1920-2002) na_dôchodku