logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJudt, Michal J.

Iné mená:

Judt Michal

Tituly:

krajanský pracovník, spisovateľ. Používal pseudonym Spivak zo Slovaktown

Životopisné dáta:

* 22.(23.) septembra 1876, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica – † 23.(24.) apríla 1942, Morrilton, USA

Životopis:

Teológiu študoval v Banskej Bystrici a v r. 1900 sa stal kňazom. Pôsobil na rozličných miestach na Slovensku. V r. 1913 odišiel do Spojených štátov amerických. Bol kaplánom v meste Bridgeport v štáte Connecticut, potom v meste Kenosha v štáte Wisconsin (1914), v Gary, Idiana (1917) a neskôr v Minneapolise v štáte Minnesota. Po prvej svetovej vojne navštívil Slovensko a mienil tu zostať. Vrátil sa však späť a pôsobil vo wisconsinskom Racine. Stal sa prvým slovenským farárom Farnosti sv. Cyrila a Metoda v slovenskej kolónii mesta Slovaktown v štáte Arkansas (1926). V Racine postavil kostol a školu. Najväčšiu národnú činnosť vyvíjal v Slovaktowne. Tamojšiu farnosť povzniesol na vysoký stupeň. Pestoval tam slovenskú reč a slovenskú pieseň. Usporadúval slovenské koncerty a kultúrne programy. Aby sa jeho farníci predčasne neodnárodnili, venoval všetky svoje sily škole. Ale pritom pozorne sledoval aj život ostatných amerických Slovákov. Pre ľud písal veršíky, pre deti rozprávky a pre dospelých úvahy. Myslel aj na svoje rodisko, čo vyjadril v básni „Rozpomienka“, ktorú uverejnil v časopise „Listy sv.Františka“, ktorý vydávali slovenskí františkáni v USA. Jeho príspevky prinášali veľa nového o práci farmárov i prvých slovenských pestovateľov ryže na americkej pôde, o ktorých sa šíril dobrý chýr. Svoje novinárske a literárne príspevky uverejňoval v rozličných slovenských časopisoch. Jeho spisovateľská a básnická činnosť nie je dosiaľ docenená. Patrí však medzi popredné osobnosti slovenského života na americkej pôde. Univerzita v Little Rocku ho poctila čestným doktorátom filozofie.
V r. 1937 utrpel vážne zranenie pri automobilovej nehode; následky boli tragické a navždy ho vyradili z práce.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 613-614.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hliník nad Hronom 1904 - - 1905 - - Judt, Michal J. administrátor
Bystričany 1907 - - 1911 - - Judt, Michal J. farár
Horná Lehota 1908 - - 1909 - - Judt, Michal J. administrátor


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51623Hlasy z domova19315Rev M. Judt. Ako kresťanstvo povznieslo hodnosť ženy?