logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJelenovič, Michal

Iné mená:

Jelenovics Michael. Jelenovicz Michal. Jelenovič Michal.

Životopisné dáta:

* 1627 – † 1693, Sklené Teplice, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Ako kazuista študoval teológiu dva a pol roka. V r. 1651 sa stal farárom v Lutile, kde v r. 1657 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi povedal, že má 30 rokov, 6 rokov je farárom. Od r. 1658 pôsobil v Trubíne, od 27. apríla 1668 v Sklených Tepliciach až do r. 1693.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lutila 1657 - - 1663 - - Jelenovič, Michal farár
Lovčica - Trubín 1658 - - - - - Jelenovič, Michal farár
Sklené Teplice 1668 apr. 27. - - - Jelenovič, Michal farár