logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJelenffy, Ladislav

Iné mená:

Jelenffy Ladislaus. Jelenffy Ladislav.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1667 bol farárom v Skalici a dekanom. Nato bol 3. júna 1670 ustanovený v Pezinku, kde už 16. februára 1671 dostal nástupcu. 2. mája 1673 prijal úrad v Sučanoch v Turčianskej župe. Bol tam prvým katolíckym farárom po smrti luteránskeho pastora. Pracoval až do r. 1675.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat (uvádza meno Juraj); Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalica 1667 - - 1670 jún 6. Jelenffy, Ladislav farár
Pezinok 1670 jún 3. 1671 jan. - Jelenffy, Ladislav farár
Sučany 1673 mar. 2. 1675 - - Jelenffy, Ladislav farár