logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJavorník, Štefan

Iné mená:

Javornik Stephanus.

Životopisné dáta:

† 1797, Selce, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu absolvoval v generálnom seminári v r. 1770 po treťom ročníku a 6. decembra prišiel do duchovnej správy na Spiš. Ako kaplán pôsobil v Slovenskej Vsi, od r. 1772 v Smolníku. V r. 1774 sa stal farárom v Toporci v okrese Kežmarok, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy. V r. 1785 bol prijatý do Banskobystrickej diecézy, ako kaplán pôsobil v Prievidzi a v Bojniciach. Od r. 1788 bol farárom v Hronci, od r. 1791 v Selciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Toporec 1774 - - - - - Javorník, Štefan farár
Hronec 1787 - - 1791 - - Javorník, Štefan farár
Selce 1791 - - 1797 - - Javorník, Štefan farár