logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJászay, Michal

Iné mená:

Jászay Michael. Jáczay Michael. Jáczay Michal.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana, po skončení štúdia bol 19. júla 1689 vysvätený za kňaza. V mesiaci októbri toho roka bol ustanovený za farára v Boleráze. Potom 26. apríla 1691 v Turčianskej Svätej Helene a hneď 16. júna toho roka v Kamenci a Lelovciach. Ale toto zanechajúc požiadal o iný región a 13. júla 1691 prijal úrad v Nyergesujfalu, kde však pracoval do r. 1692. V mesiaci októbri 1694 prijal Veľkú nad Ipľom. Nato 3. apríla 1698 Szakal, kde v r. 1699 dostal nástupcu. Napokon 19. augusta 1712 bol ustanovený v Štefanovej, kde pôsobil až do r. 1714.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Boleráz 1689 - - 1691 - - Jászay, Michal farár
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1691 júl 13. 1692 - - Jászay, Michal farár
Dražkovce 1691 apr. 26. 1691 jún 16. Jászay, Michal farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1691 jún 16. 1691 júl 13. Jászay, Michal farár
Veľká nad Ipľom 1694 okt. - 1693 apr. 3. Jászay, Michal farár
Szakal (Maďarsko) 1698 apr. 3. 1699 - - Jászay, Michal farár
Štefanová 1712 - - 1714 - - Jászay, Michal farár