logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaslóci, Juraj

Iné mená:

Jaszlóczy Georgius.

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Od r. 1661 do r. 1663 bol farárom v Báhoni. 25. apríla 1665 bol ustanovený v Hlohovci. Nato 3. mája 1666 v Ružindole, kde zostal až do r. 1669. Od 6. apríla 1672 pôsobil v Krakovanoch. Od r. 1673 pôsobil v Nitrianskej diecéze vo Varíne, kde bol r. 1674 napadnutý a zranený.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 6.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Báhoň 1661 - - 1663 - - Jaslóci, Juraj farár
Hlohovec 1665 - - 1666 - - Jaslóci, Juraj farár
Ružindol 1666 - - 1669 - - Jaslóci, Juraj farár
Krakovany 1672 - - 1673 - - Jaslóci, Juraj farár
Varín 1673 - - 1676 - - Jaslóci, Juraj farár