logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaslóci, Jakub

Iné mená:

Jaszlóczy Jacobus.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 1. mája 1699 bol ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Márii (Socovce), a spravoval aj Svätý Ďur. Za Rákóczyho boli dosadzovaní evanjelickí služobníci; ktorí po obnovení pokoja v kráľovstve museli opustiť miesto. V r. 1709 sa vrátil, dovtedy pracoval tajne. 26. apríla 1711 bol ustanovený v mestečku Oslany, kde aj zomrel počas moru.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Socovce 1699 máj 1. 1705 - - Jaslóci, Jakub farár
Turčiansky Ďur 1703 pribl. - 1710 - - Jaslóci, Jakub excurrendo zo Sv. Márie, pri prenasledovaní
Oslany 1711 apr. 26. 1711 - - Jaslóci, Jakub farár
Turčiansky Ďur 1711 - - 1711 - - Jaslóci, Jakub farár