logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJasenský, Dominik

Iné mená:

Almáši

Tituly:

trpiteľza vieru

Životopisné dáta:

* 15. februára 1912, Turecká pri Starých Horách, okr. Banská Bystrica – † 10. mája 1977, poch. v Starých Horách

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 24. októbra 1937 vysvätený v Banskej Bystrici za kňaza. Bol kaplánom v Beňuši, v r. 1939 vyslaným kurátom v Bacúchu a hneď nato kaplánom v Koši, v r. 1940 kaplánom v Očovej, v r. 1941 v Hriňovej a Zvolenskej Slatine. V r. 1942 sa stal správcom farnosti vo Vyhniach, v r. 1945 farárom, po roku bol uväznený. V r. 1947 sa stal kurátom nemocnice v Martine, v r. 1952 bol znova uväznený. Potom bol v civilnom zamestnaní ako obchodný vedúci v Tureckej a potom poštovým doručovateľom na Starých Horách, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 45; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; internetové zdroje, Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 67.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beňuš 1937 - - 1939 - - Jasenský, Dominik kaplán
Koš 1939 po - 1940 - - Jasenský, Dominik kaplán
Bacúch 1939 - - 1939 po - Jasenský, Dominik kaplán
Očová 1940 - - 1941 - - Jasenský, Dominik kaplán
Zvolenská Slatina 1941 po - 1942 - - Jasenský, Dominik kaplán
Hriňová 1941 - - 1941 po - Jasenský, Dominik kaplán
Vyhne 1942 - - 1947 - - Jasenský, Dominik správca farnosti, farár 1945 farár
Martin 1947 - - 1951 - - Jasenský, Dominik kurát štátna nemocnica
1951 - - 1972 - - Jasenský, Dominik mimo pastorácie uväznený, v obci Turecká ako poštový doručovateľ
Turecká 1972 - - +1977 máj 10. Jasenský, Dominik dôchodok