logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJarossíni, Juraj Augustín

Iné mená:

Jarosini Georgius, Augustinus. Jarossíni Juraj Augustín

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 29. septembra 1674 bol ustanovený za farára v Oravskom Podzámku, kde v r. 1690 dostal nástupcu. 24. augusta 1696 v Babinej. Odtiaľ 17. apríla 1698 vo Veľkej Suchej, kde pracoval až do r. 1699.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oravský Podzámok 1674 sept. 29. 1690 - - Jarossíni, Juraj Augustín farár
Babiná 1696 aug. 24. 1698 apr. 17. Jarossíni, Juraj Augustín farár
Hrnčiarska Ves 1698 apr. 17. 1699 - - Jarossíni, Juraj Augustín farár