logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJankovič, Michal (Zvolenská Slatina, 1712)

Iné mená:

Jankovics Michael. Jankovich Michal. Janovicz Michal.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

1. mája 1712 bol ustanovený za farára vo Zvolenskej Slatine, kde pracoval až do r. 1721. V mesiaci januári 1723 prijal Štefanovú. Tam sa v tom roku konal súpis, v ktorom je o ňom: 39 rokov, v duchovnej správe 11. Katechizuje deti a predpoludním prednáša katechetické homílie. Má dobrú povesť.“ Tam zostal až do r. 1726.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1712 máj 1. 1721 - - Jankovič, Michal (Zvolenská Slatina, 1712) farár
Štefanová 1724 - - 1726 - - Jankovič, Michal (Zvolenská Slatina, 1712) farár