logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJankovič, Juraj, SJ (1638-1696)

Tituly:

misionár

Životopisné dáta:

* 15. januára 1638, Svätý Kríž, dnes Žiar nad Hronom – † 1696

Životopis:

V druhej polovici 17. storočia bol jedným prvých jezuitov v Skalici, kde pracoval ako ľudový misionár. Pôsobil aj v jezuitskej misii v Ružomberku ako ľudový misionár pre Liptov a Oravu. Spolu s neskorším mučeníkom P. Jánom Simonidesom, SJ (1639-1674) pôsobil v roku 1673 na Orave v Nižnej. Od roku 1676 dva roky pôsobil ako misionár v Trenčianskej stolici. V rokoch 1678 a 1690 až 1694 pôsobil v jezuitskej rezidencii na Spiši, ktorú v roku 1648 vytvorili z misie v Spišskej Kapitule. V rokoch 1684 a 1685 pracoval ako vedúci jezuitskej tlačiarne (praefectus typographiae) v Trnave. V roku 1686 bol predstaveným jezuitskej misie v Žiline a v roku 1688 sa z nej stala rezidencia. Vtedy sa stal jej predstaveným – superiorom. Súčasne viedol faru v Žiline a zastával funkciu dištriktuálneho dekana. Do úradu farára ho uviedol bývalý žilinský farár Štefan Kostka, ktorý bol v tom čase už nitrianskym sídelným kanonikom, trenčianskym archidiakonom a generálnym vikárom Nitrianskej diecézy.
Bol prvým superiórom a jezuitským farárom v Žiline. Mal veľkú zásluhu o obrodu katolíckej viery a cirkevného života v Žiline. Vo funkcii superiora, farára i riaditeľa nižšieho gymnázia v Žiline bol až do roku 1691.
Ako misionár „chodil po odľahlých horských dedinách Trenčianskej stolice, Liptova a Štiavnických vrchov“.
Mal veľkú zásluhu o obrodu katolíckej viery a cirkevného života v Žiline. Misijnú a pastoračnú činnosť vyvíjal aj v Čadci, ktorú žilinskí jezuiti taktiež vlastnili. Pripravoval deti na prvé sväté prijímanie a jeho zásluhou nahradili v roku 1734 dovtedajší drevený kostol murovaným.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná 1673 - - - - - Jankovič, Juraj, SJ (1638-1696) misionár
Žilina 1688 - - 1689 - - Jankovič, Juraj, SJ (1638-1696) farár