logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJankovič, Jozef (1841 - po r. 1894)

Iné mená:

Jankovics de Jeszenicz Josephus. Jankovics Josephus.

Životopisné dáta:

* 21. marca 1841 – † po r. 1894

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. Ako kaplán pôsobil v Uníne, kde od mesiaca marca 1867 až do mája toho roka zastával úrad dočasného správcu, ktorý mu bol zverený. Potom bol zasa kaplánom, a to v Chtelnici. Nato sa 1. októbra 1874 stal farárom v Štefanovej, kde pôsobil do r. 1893.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi