logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaník, Ján

Iné mená:

Janik Joannes

Životopisné dáta:

† 27. januára 1853, Budča, okr. Zvolen

Životopis:

Po skončení teologických štúdií sa v r. 1806 stal kaplánom v Chrenovci, potom v Novej Bani. V r. 1810 bol správcom farnosti v Slovenskej Ľupči, potom kaplánom vo Zvolene. Od r. 1812 bol farárom v Lazanoch, v r. 1817 musel rezignovať na faru a ostal prebendátom. V r. 1818 bol kaplánom v Žarnovici, od r. 1819 správcom farnosti v Selciach, potom Badíne a Babinej. Od r. 1821 bol kaplánom v Krupine, kde sa v r. 1826 stal farským administrátorom. Od r. 1828 bol zase v Babinej, odtiaľ v Budči, potom sa stal farárom v Bacúrove, od r. 1842 bol farárom v Budči. Od r. 1847 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čierny Balog 1810 - - 1812 - - Janík, Ján administrátor
Lazany 1812 - - 1817 - - Janík, Ján farár
Selce 1819 - - 1819 - - Janík, Ján administrátor
Badín 1820 - - 1820 - - Janík, Ján adminstrátor
Krupina 1821 sp. - 1826 sp. - Janík, Ján kaplán
Krupina 1827 sp. - 1828 sp. - Janík, Ján kaplán
Bacúrov 1828 - - 1842 - - Janík, Ján farár
Budča 1828 - - 1829 - - Janík, Ján administrátor
Budča 1842 - - 1845 - - Janík, Ján farár