logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaneček, Karol

Iné mená:

Janeček Karol

Životopisné dáta:

* 23. júna 1872, Kremnica – † 9. marca 1955, Žarnovica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1896 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Poli, Prievidzi, Bystričanoch, Handlovej a Žarnovici. V r. 1901 ho zvolili za farára v Lúčkach, kde bol inštalovaný v r. 1904. Od r. 1908 pôsobil v Kunešove, kde sa v r. 1923 stal dekanom. Od r. 1925 pôsobil v Badíne, od r. 1934 v Rudne, najprv ako administrátor, od r. 1935 ako farár. Od r. 1940 žil na dôchodku v Žarnovici.
Vysoký, silnej telesnej konštrukcie s veľkou hlavou a výraznou tvárou. Už v päťdesiatich rokoch ošedivel, čo ho robilo velebným mužom. Pochádzal z učiteľskej a hudobníckej rodiny. Vynikal presnosťou vo výkone povinností, zvlášť kanceláriu vzorne viedol. Ku mládeži sa vedel priblížiť aj v staršom veku a mladých ľudí mal rád. Športovcov podporoval hmotne í morálne. Mal nešťastie, že keď sa chcel stat v Badíne farárom, bol len administrátorom, na jeho žiadosť biskupský úrad v Banskej Bystrici vypísal faru a hoci sa hlásili na ňu len dvaja, on a iný mladý kňaz, patrón nedal faru jemu, ale tomu druhému, čo musel pocítiť pre svoju nemeckú národnosť. Bol kňazom podľa Srdca Ježišovho.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bystričany 1897 - - 1897 - - Janeček, Karol administrátor
Lúčky (pri Kremnici) 1901 - - 1908 - - Janeček, Karol farár
Kunešov 1908 - - 1925 - - Janeček, Karol farár
Badín 1925 - - 1933 - - Janeček, Karol farár
Rudno nad Hronom 1938 - - 1940 - - Janeček, Karol farár