logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722)

Iné mená:

Jancsovics Joannes. Jancsovics Ján. Jančovič Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Od marca 1720 bol kaplánom v Pešti, 14. marca 1722 bol ustanovený za farára v Dvoroch nad Žitavou. V r. 1727 bol v Trnave promovaný na doktora posv. teológie. 5. júna 1725 bol ustanovený v slob. kráľ. meste Krupina, kde rezignovali piaristi, ale vrátil sa do Dvorov. Tam v r. 1731 vykonal vizitáciu Pavol Forgács, ktorý o farárovi zaznamenal, že je usilovný. Zastával aj úrad dekana. 11. februára 1733 prijal úrad v Nových Zámkoch, kde pracoval až do novembra toho roka.

Pramene:

Pesti fötemplom története I. 255; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dvory nad Žitavou 1722 mar. 14. 1733 feb. 11. Jančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722) farár
Krupina 1725 jún 5. 1725 - - Jančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722) farár
Nové Zámky 1733 feb. 11. 1733 nov. - Jančovič, Ján (Dvory nad Žitavou, 1722) farár