logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJančovič, Jakub

Iné mená:

Jancsovics, vel Jankovszky Jacobus. Jancsovics, či Jankovský Jakub. Jančovič Jakub

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Lopašova. Bol jedným zo 17 prvých chovancov, prijatých v r. 1624 do seminára Pázmáneum. V r. 1630 bol farárom vo Svätom Kríži nad Hronom, 4. a 5. októbra sa zúčastnil na Trnavskej synode, ktorú slávil Peter Pázmáň. V r. 1633 sa stal bratislavským kanonikom, v r. 1634 bol administrátorom v Rači. O ňom vizitátor Juraj Draškovič vo vizitácii konanej v tom roku zaznamenal toto: zastáva miesto farára, je bratislavským kanonikom. Proti nemu sa vzbúrili občania, že sčasti oslabuje úrad farára, pretože ani povinnosti kanonika nestačia na všetko, obzvlášť v čase vyberania desiatkov. V r. 1644 sa uvádza na kapitule medzi týždenníkmi. V r. 1647 ho uvádza ako kanonika altáristu zoznam kňazov, zostavený na príkaz Juraja Lippaya.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senohrad 1584 sp. - - - - Jančovič, Jakub farár
Žiar nad Hronom 1630 sp. - - - - Jančovič, Jakub farár
Rača 1634 sp. - 1643 - - Jančovič, Jakub farár