logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJančáry, Vojtech

Tituly:

kanonik, pedagóg, redaktor

Životopisné dáta:

* 28. marca 1897, Sabinov – † 26. marca 1973, Košice, poch. v Sabinove

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Sabinove, teológiu v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1920. Po vysviacke pôsobil ako študijný prefekt Katolíckeho konviktu v Košiciach, od r. 1921 bol kaplánom v Ražňanoch, od r. 1924 administrátorom farnosti v Širokom. V r. 1930 sa stal notárom kňazských rekolekcií, notárom dištriktu, v r. 1931
administrátorom v Jarovniciach, v r. 1933 inšpektorom škôl dištriktu, v r. 1934 prodekanom, v r. 1938 moderátorom
Katolíckej akcie v dištrikte, r. 1940 farárom vo Veľkom Šariši. V r. 1949 ho vymenovali za čestného kanonika, od
r. 1951 bol administrátorom Dómu sv. Alžbety v Košiciach, od r. 1957 dekanom pre Košice-Juh. Je pochovaný v rodisku.
Stal sa spoluzakladateľom a v rokoch 1923-1924 aj redaktorom týždenníka Slovenská pravda, regionálneho orgánu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Prešove. Od r. 1951 zastával funkciu predsedu Mierového hnutia katolíckych duchovných.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 101; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 56; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 519; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 84.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ražňany 1921 - - 1924 - - Jančáry, Vojtech kaplán
Široké 1924 - - 1931 - - Jančáry, Vojtech administrátor
Jarovnice 1931 - - 1940 - - Jančáry, Vojtech administrátor-farár
Veľký Šariš 1940 - - 1951 - - Jančáry, Vojtech farár
Košice - katedrála 1951 - - 1954 - - Jančáry, Vojtech administrátor
Haniska 1954 - - 1957 - - Jančáry, Vojtech administrátor
Košice - Juh 1957 - - 1973 - - Jančáry, Vojtech administrátor