logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanáč - Hrubý, Pavol

Tituly:

Mons. ThDr., PaedDr., PhD.

Životopisné dáta:

* 7. decembra 1942, Nesluša, okr. Kysucké Nové Mesto – † 12. marca 2017, Krušetnica, okr. Námestovo

Životopis:

Narodil sa ako deviaty z desiatich súrodencov. Základnú školu navštevoval v Nesluši, v r. 1959 maturoval na Všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste. Keďže ho neprijali na prvý raz na teologickú fakultu, jeden rok bol úradníkom v podniku Odevy Žilina. V rokoch 1960-1966 študoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, po jej ukončení bol ordinovaný 5. júna 1966.
Bol kaplánom v Trstenej a v Rabči, potom nastúpil na základnú vojenskú službu. Potom bol kaplánom v Dolnom Kubíne, v r. 1970 v Trstenej, no od 1. augusta 1970 sa stal správcom farnosti Krušetnica. V rokoch 1992–1996 bol farárom v Spišskom Podhradí, v rokoch 1990–1993 vyučoval špeciálnu dogmatiku katechétom, v rokoch 1993–1999 bol učiteľom filozofie a metodológie na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula, potom pedagógom na Filozofickej fakulte KU Ružomberok.
V rokoch 1995–1997 pokračoval v štúdiách na Katolíckej univerzite v poľskom Lubline. V r. 1996 sa stal odborným asistentom na Katecheticko–pedagogickej fakulte Žilinskej univerzity (KPF ŽU) v Ružomberku. V r. 1997 získal licenciát z teológie, v rokoch 1997–1998 pokračoval v doktorandskom štúdiu RK CMBF UK, kde v r. 1998 získal doktorát teológie. V septembri 1999 až júli 2000 bol prodekanom pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK, v septembri 1999 až júli 2000 prodekanom pre vzdelávanie a sociálne veci na KPF ŽU RBK. Od júla 2000 do februáa 2001 bol povereným dekanom Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, od 1. marca 2001 vedúcim katedry kresťanskej filozofie a systematickej teológie FF KU RBK. Dňom 30. 6. 2002 ukončil pôsobenie na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od 1. augusta 2002 do 30. júna 2003 bol administrátorom v Zákamennom. V r. 2003 získal titul PaeDr. Od 1. júla 2003 žil na odpočinku v Krušetnici, kde pastoračne vypomáhal. V r. 2012 mu bol udelený titul Mons. Pohrebným obradom predsedal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, homíliu predniesol emeritný biskup Andrej Imrich. Telesné pozostatky pochovali v Krušetnici na miestnom cintoríne.
Od r. 1990 bol výkonným tajomník pastoračnej diecéznej komisie, predsedom diecéznej Komisie pre duchovnú obnovu, členom celoslovenskej komisie pre duchovnú obnovu pri KBS, členom Katechetickej komisie Spišskej diecézy. Od r. 1996 prednášal filozofiu, dejiny filozofie, kresťanskú spiritualitu.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 238; http://www.kforava.estranky.sk/clanky/janp.html;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170313017; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170316020

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstená 1966 júl - 1966 nov. - Janáč - Hrubý, Pavol kaplán
Rabča 1966 - - 1967 - - Janáč - Hrubý, Pavol kaplán
Dolný Kubín 1967 - - 1970 - - Janáč - Hrubý, Pavol kaplán
Trstená 1970 júl - 1970 nov. - Janáč - Hrubý, Pavol kaplán
Krušetnica 1971 - - 1971 - - Janáč - Hrubý, Pavol kaplán
Krušetnica 1971 - - - - - Janáč - Hrubý, Pavol správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1046799Janáč - Hrubý, PavolKristus žije v dejinách cirkvi II1990
14470Janáč - Hrubý, PavolNáš život s Kristom 41990
14471Janáč - Hrubý, PavolNáš život s Kristom 51990
14491Janáč - Hrubý, PavolKristus žije v Dejinách cirkvi 11990
14493Janáč - Hrubý, PavolLiturgia v našom živote:1990
811980Janáč - Hrubý, PavolKatolický katechizmus.1990
811981Janáč - Hrubý, PavolNáš život s Kristom 71990
336210Janáč - Hrubý, PavolPo stopách našej spásy Zv. 11991
14492Janáč - Hrubý, PavolKristus žije v Dejinách cirkvi 21991
395497Janáč - Hrubý, PavolPo stopách našej spásy 21991
507938Janáč - Hrubý, PavolKristus žije v dejinách cirkvi 11993
507940Janáč - Hrubý, PavolS Ježišom - mojím priateľom 11993
507942Janáč - Hrubý, PavolPo stopách našej spásy 11993
507944Janáč - Hrubý, PavolPo stopách našej spásy 21993
14501Janáč - Hrubý, PavolKed žiť je Kristus1994
877543Janáč - Hrubý, PavolČlovek a filozofia 2.1996
627104Janáč - Hrubý, PavolZoznámte sa prosím !1997
663585Janáč - Hrubý, PavolAbeceda viery.1998
627111Janáč - Hrubý, PavolDych života pre civilizáciu lásky. Katechézy o Duchu svätom.1998
664320Janáč - Hrubý, PavolRodina na ceste k Otcovi1999
530809Janáč - Hrubý, PavolVeď Ty si náš Otec1999
24033Janáč - Hrubý, PavolModliť sa a žiť - Otče náš1999
713265Janáč - Hrubý, PavolHľa, tajomstvo viery. 2000
713266Janáč - Hrubý, PavolČas pre milosť. 2000
713267Janáč - Hrubý, PavolDobro Eucharistie. 2000
713034Janáč - Hrubý, PavolPerspektíva milosrdenstva. 2000
713354Janáč - Hrubý, PavolMária. 2000
644065Janáč - Hrubý, PavolS Ježišom ideme k Otcovi. 3. ročník2001
291520Janáč - Hrubý, PavolZ viery pre vieru2002
25275Janáč - Hrubý, PavolHľadajte moju tvár2003
25037Janáč - Hrubý, PavolModlitba rodiny2003
645623Janáč - Hrubý, PavolTajomstvo svätosti2003
26198Janáč - Hrubý, PavolPrehľadný katechizmus v otázkach a odpovediach2004
41111Janáč - Hrubý, PavolRok EUCHARISTIE2004
1048111Janáč - Hrubý, PavolEucharistia, dar Božieho milosrdenstva2005
27019Janáč - Hrubý, PavolBoh tak miloval svet : Prehľad dejín spásy2005
27932Janáč - Hrubý, PavolKresťanská rodina v škole Nazareta2006
27363Janáč - Hrubý, PavolDobro spoločenstva : Myšlienky o spiritualite2006
217887Janáč - Hrubý, PavolBožie slovo v živote kresťana. 2008
382291Janáč - Hrubý, PavolVeľké tajomstvo Cirkvi. 2009
385474Janáč - Hrubý, PavolDedičstvo otcov. 2009
946008Janáč - Hrubý, PavolCesta viery cez rok viery2012
1017686Janáč - Hrubý, PavolPútnici viery2013
942256Janáč - Hrubý, PavolOdkaz koncilu veriacim XXI. storočia2013
1032541Janáč - Hrubý, PavolKaždý deň vidieť a počuť Ježiša2014

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
509451Oparty, AntonKatechizmus pre 3. ročník základnej školy pre nevidiacich h slepecká tlač2000