logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Šaštín, 1561)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1561 bol farárom v Šaštíne, vo vizitácii o ňom Juraj Bornemissza zaznamenal: „Vicearchidiakon, do kňazského stavu ho povýšil olomoucký sufragán v v žďárskom kláštore na Morave. Má pevnú vieru. Je umiernený katolík, ktorý v nedele a iné sviatočné dni káže v rodnom jazyku z katolíckych kníh podľa učenia svätej matky Cirkvi. Je verný a usilovný v službe cirkvi. Jeho mravy a konverzácia s mešťanmi sú vehementne preverené.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaštín 1561 sp. - - - - Ján (Šaštín, 1561) farár