logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Ľubietová, 1557)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Bol kňazom v Ľubietovej, ktorého novotári zabili. V r. 1543 mal zaplatiť 2 florény mimoriadnej dane na obranu štátu, ale ostal dlžen. O ňom píše Nyárayho kánonická vizitácia v r. 1697 takto: „Ján, niekedy farár v Ľubietovej, asi pred 140 rokmi, keď sa začala v Uhorsku šíriť heréza a mnohí baníci v tom čase prichodili z Nemecka, tam ňou už boli nasiaknutí, na veľkonočný pondelok bol sťatý od kata na vŕšku. Pred smrťou prehlásil, že je nevinný a že je nespravodlivo odsúdený. Nad Ľubietovou vyslovil kliatbu v troch bodoch: 1./ Aby žiadneho roku nemali 12 senátorov. To sa splnilo, lebo každého roku ktorýsi zomrie. 2./ Aby nemali požehnania z banskej ťažby. 3./ Aby sa nikdy nemohli zúčastniť na vianočnej a veľkonočnej polnočnej vigílii. To všetko nástupcovia jeho i terajší farári zvykli zachovávať. Výnos baní sa tiež stratil.“ Ľubietovčania po zriadení diecézy žiadali cirk. vrchnosť, aby ich od tejto kliatby oslobodila. Veršovanú odpoveď im zaslal vikár Matejovič.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubietová 1557 pred - +1557 - - Ján (Ľubietová, 1557) farár