logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Nemecké Pravno, 1483)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

1483 farár v Nemeckom, dnešnom Nitrianskom Pravne. Začal pravotu proti bojnickému farárovi, pre poplatky, ktoré vyžadoval od N. Pravna ako býv. farárovi, ale na všetkých fórach prehral.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 396; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianske Pravno 1483 sp. - - - - Ján (Nemecké Pravno, 1483) farár