logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJán (Rača,1342)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Objavuje sa 9. mája 1342 ako kňaz z Rače, ktorý bol očitým svedkom pri záveti grófa Andreja de Churle.

Pramene:

Magyar Sion 1865, 376; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rača 1342 sp. - - - - Ján (Rača,1342) farár