logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Ján(Príbelce, 1332)

Iné mená:

Joannes.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že medzi rokmi 1332 a 1337 bol kňazom v kostole sv. Alžbety v Príbelciach(teraz filiálka Dolných Plachtiniec), ktorý prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nevynáša viac než marku, zaplatil šesť grošov.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 186; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolné Plachtince 1332 medzi 1337 - - - Ján(Príbelce, 1332) farár