logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakucz, Jakub

Iné mená:

Jakucz Jacobus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Hlohovca. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1662 bakalárom, v r. 1663 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári a 4. októbra 1665 bol vysvätený za kňaza. 21. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Handlovej, kde pôsobil z poverenia Jozefa Messeia. Odtiaľ prešiel 20. októbra 1668 do slobodného kráľovského mesta Svätý Jur, ale v r. 1670 sa znovu navrátil do Handlovej. 29. marca 1671 bol ustanovený v Nemeckom Pravne, kde pracoval až do r. 1673.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1665 okt. 21. 1668 okt. 20. Jakucz, Jakub farár
Svätý Jur 1668 okt. 20. 1670 - - Jakucz, Jakub farár
Borský Svätý Jur 1668 okt. 20. 1670 - - Jakucz, Jakub farár
Handlová 1670 - - 1671 - - Jakucz, Jakub farár
Nitrianske Pravno 1671 mar. 29. 1673 - - Jakucz, Jakub farár