logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakubík, Jozef

Iné mená:

Jakubík Jozephus

Životopisné dáta:

* 7. februára 1787, Priekopa, okr. Martin – † 25. septembra 1851, Lazany, okr. Prievidza

Životopis:

Bol zemianskeho pôvodu z Transylvánie. Študoval v Kremnici, Komárne, Trnave a teológiu v Banskej Bystrici. Hovoril slovensky a nemecky, čiastočne maďarsky a málo francúzsky. Bol kaplánom vo Zvolene, Kremnici a Detve. Potom bol aktuárom biskupského úradu v Banskej Bystrici. Od r. 1813 bol správcom farnosti v Hornej Vsi, od r. 1815 farárom v Turčianskom Svätom Petre, od r. 1822 vo Vrícku, od r. 1833 v Podkoniciach, odkiaľ sa o tri mesiace vrátil do Vrícka. V r. 1835 prešiel per cambium do Lazian, kde aj zomrel. Bol neobyčajný silák. Voz dreva vtiahol jednou rukou do rechtorovho dvora. Vyznal sa v liečení, ako ľudový lekár.

Pramene:

Kánonická vizitácia Turčiansky Svätý Peter; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Ves 1814 - - 1816 - - Jakubík, Jozef administrátor
Turčiansky Peter 1815 - - 1822 - - Jakubík, Jozef farár
Vrícko 1821 - - 1833 - - Jakubík, Jozef farár
Vrícko 1833 - - 1835 - - Jakubík, Jozef farár
Podkonice 1833 - - 1834 - - Jakubík, Jozef farár
Lazany 1835 - - 1851 - - Jakubík, Jozef farár