logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakubík, František

Iné mená:

Jakubík Franciscus

Životopisné dáta:

* 25. februára 1825, Ružomberok – † 9. augusta 1896, Podkonice, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1848 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Podkoniciach, Detve, Španej Doline, Bojniciach, Tajove, Hájnikách pri Sliači, Nová Baňa a Zvolene. Od r. 1859 pôsobil v Podkoniciach, najprv ako administrátor, od r. 1860 ako farár. Pre nezhody medzi ním a farníkmi mu v r. 1894 dosadili I. Klózika za administrátora in spiritualibus. Pre jeho neochotu voči komasačnej vrchnosti dostala fara pozemky na nevýhodnom mieste. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1852 sp. - - - - Jakubík, František kaplán
Zvolen 1854 sp. - - - - Jakubík, František kaplán
Nová Baňa 1856 sp. - - - - Jakubík, František kaplán
Banská Bystrica 1858 sp. - - - - Jakubík, František kaplán
Podkonice 1859 - - 1894 - - Jakubík, František farár