logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakubčín, František

Životopisné dáta:

* 2. apríla 1949, Svinia, okr. Prešov – † 30. marca 2022, Prešov, poch. vo Svinej

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 10. júna 1973 vysvätil v Bratislave trnavský biskup Július Gábriš, primície slávil v rodisku. V rokoch 1973-1976 bol kaplán v Michalovciach, v rokoch 1976-1982 administrátorom v Žalobíne, v rokoch 1982-1984 v Ohradzanoch, v rokoch 1984-1990 v Hanušovciach. Od r. 1990 bol farárom v Budimíre, od r. 2005 v Radaticiach. Neskôr pôsobil v Parchovanoch a napokon vo Veľkom Šariši. Zomrel v Prešove.
Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou sa slúžili 4. apríla 2022 v Kostole Božieho milosrdenstva vo Svinej. Následne pochovali zosnulého kňaza na miestnom cintoríne.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220330020

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Michalovce 1973 - - 1976 - - Jakubčín, František kaplán
Žalobín 1976 - - 1982 - - Jakubčín, František správca farnosti
Ohradzany 1982 - - 1984 - - Jakubčín, František administrátor
Hanušovce nad Topľou 1984 - - 1990 - - Jakubčín, František administrátor
Budimír 1990 - - 2005 - - Jakubčín, František farár
Radatice 2005 - - - - - Jakubčín, František farár