logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaklin, Blažej

Iné mená:

Jaklin de Elefánt Blasius.

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 8. septembra 1644, Murská Sobota, Slovinsko – † 17. októbra 1695, Viedeň

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického murasombatského rodu z Lefantoviec. Študoval na jezuitskom kolégiu a univerzite v Trnave, v r. 1662 skončil ako bakalár filozofie, v r. 1663 ako magister filozofie. V rokoch 1663-1667 študoval v Ríme na Nemecko-uhorskom kolégiu.
Od 22. mája 1668 bol farárom v Senci, tento úrad zastával až do 22. mája 1671. Od 10. marca 1673 bol bratislavským kanonikom, od 22. apríla 1674 ostrihomským kanonikom. Od 22. apríla 1676 bol tekovským archidiakonom, od 29. júna 1679 svätojurským prepoštom a štiavnickým opátom, od 16. mája 1684 kanonikom-kantorom, 25. septembra 1685 kanonikom-lektorom ako prelát súdnej tabule. 25. septembra 1687 sa stal veľprepoštom a v tom roku i scradinským biskupom. 16. júna 1688 bol vysvätený za titulárneho biskupa tininského a v r. 1689 za ostrihomského arcibiskupského vikára. Od 10. júna 1690 bol kráľovským kancelárom a pilišským opátom. 14. marca 1691 sa stal nitrianskym biskupom a županom.
Z pera jeho súčasníkov možno o ňom čítať charakteristiku: „Veľmi vhodný pre Nitriansku diecézu, má veľké porozumenie a horlivosť... veľmi zbožný, láskavý, rozvážny, príkladný, čo je známe všetkým.“ V Trnave u františkánov dal postaviť hlavný oltár. Zomrel vo Viedni, je pochovaný v jezuitskom dome.
V spolupráci so strýkom Mikulášom dal v Nitre na Zobore obnoviť bývalý benediktínsky kláštor a vybudoval nové cely pre kamaldulov (1695). V Chráme Panny Márie na Kalvárii v Nitre dal postaviť hlavný oltár. Jeho vikárom bol Žigmund Söréni.
Je autorom viacerých cirkevno-náboženských prác.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Arch. Nunc. Wiena Procesi Vesc. Abbati; Indici 1055 III, vol. 473; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 506; Stránsky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 233-234; (Vurum, J.): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 387-396; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 206; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senec 1668 máj 22. 1677 - - Jaklin, Blažej farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942843Jaklin, BlažejRegulai, avagy rend-tartási...1686
942844Jaklin, BlažejA halálnak mérge1686
942845Jaklin, BlažejKeserves gyász...1687
942846Jaklin, BlažejAz örök dicsőségre nyugosztoló álom1692