logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJacko, Michal

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 3. dec. 1912, Sabinov – † 8. máj 1979, Prešov

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 19. júna 1938. Pôsobil ako kaplán v Brestove, od r. 1940 v Ražňanoch, od r. 1941 v Bardejove, potom sa stal farárom v Brezove, neskôr dekanom, od r. 1949 administrátorom v Ražňanoch, od r. 1952 v Sačurove. V tom istom roku ho nespravodlivo odsúdili a uväznili ako druhého „najreakčnejšieho“ kňaza v Prešovskom kraji. V čase od 20. septembra 1952 do 6. decembra 1952 bol internovaný v Pezinku. Po prepustení pracoval ako robotník. Do r. 1956 bol mimo pastorácie. Potom sa stal administrátorom v Rožkovanoch, v r. 1962 v Úbreži, od r. 1963 pôsobil ako farár vo Veľkých Zálužiciach, od r. 1967 v Brehove, od r. 1969 v Kapušanoch. V r. 1974 sa stal farárom v Sedliciach, no ešte v tom istom roku odišiel do dôchodku. Žil v Prešove.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 56; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 173; Dubovský, J. M.: Akcia kláštory. Martin 1998, s. 241; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 83.
Agáta Krupová a kol.: Sačurov - r. 2002 (PDF) str. 54
https://www.dlheklcovo.sk/obec-13/historia/cirkevne-dejiny-/ [10.4.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brestov 1938 - - 1940 - - Jacko, Michal kaplán
Ražňany 1940 - - 1941 - - Jacko, Michal kaplán
Bardejov 1941 - - 1941 po - Jacko, Michal kaplán
Brezov 1941 - - 1949 - - Jacko, Michal farár
Ražňany 1949 - - 1952 - - Jacko, Michal administrátor
Sačurov 1952 - - 1952 - - Jacko, Michal administrátor
1952 po - 1956 - - Jacko, Michal mimo pastorácie
Rožkovany 1956 - - 1962 - - Jacko, Michal administrátor
Úbrež 1962 - - 1963 - - Jacko, Michal administrátor
Zalužice 1963 - - 1967 - - Jacko, Michal farár
Brehov 1967 - - 1969 - - Jacko, Michal farár
Kapušany 1969 - - 1973 - - Jacko, Michal farár
Sedlice 1974 - - 1974 - - Jacko, Michal farár
Prešov 1974 - - - - - Jacko, Michal na dôchodku