logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIvichich, Karol

Iné mená:

Ivichich Karol. Iviczich Karol. Ivicich Karol.,Carolus

Životopisné dáta:

* 1816 – † 4. januára 1867, Selce, okr. Banská Bzstrica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1842 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkom Poli, Detve, Kremnických Baniach a Tajove, správcom farnosti v Krahuliach, znovu kaplánom v Kremnických Baniach a Banskej Bystrici. Od r. 1849 bol správcom farnosti v Hornej Lehote, od r. 1851 v Ponikách. V r. 1852 pôsobil v Kamenci pod Vtáčnikom a na výmenu vo Vígľašskej Hute, v rokoch 1853-1856 bol správcom farnosti v Kľaku, v rokoch 1856-1864 farárom vo Vieske, od r. 1864 farárom v Selciach, kde aj zomrel ako 51 ročný.
Ako kaplán rád cestoval. Bez prostriedkov na jednej ceste došiel až do Londýna. Na inej ceste pešky došiel do Ríma. Mal flegmatickú povahu.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Lehota 1849 - - 1851 - - Ivichich, Karol farár
Poniky 1851 - - 1851 - - Ivichich, Karol administrátor
Prievidza 1852 sp. - - - - Ivichich, Karol kaplán
Vígľašská Huta-Kalinka 1852 - - 1852 - - Ivichich, Karol farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1852 - - 1852 - - Ivichich, Karol farár
Kľak 1853 - - 1856 - - Ivichich, Karol farár
Ladomerská Vieska 1856 - - 1865 - - Ivichich, Karol farár
Selce 1864 - - 1868 - - Ivichich, Karol farár