logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIvanič, Ján (Gbelce, 1723)

Iné mená:

Ivanics Joannes. Joannics Joannes.

Životopisné dáta:

† 1723, Gbelce, okr. Nové Zámky

Životopis:

Teológiu ukončil v Pázmáneu v r. 1667 po treťom ročníku. 24. apríla 1690 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Michale, kde pracoval až do r. 1693. Od 24. mája 1698 prijal úrad v Dubníku, 12. mája 1702 vo Veľkých Ludinciach, Keti, Farnej a Brutoch. Potom od 5. mája 1703 pôsobil v mestečku Svodín, od 4. septembra 1710 v Mojmírovciach. 18. novembra toho roka bol ustanovený za farára v Čajakove a už po mesiaci, totiž 18. decembra toho roka v Gbelciach. Zanechal testament, schválený 16. januára 1723.

Pramene:

Magyar Sion 1865. 419; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Michal 1690 apr. 24. 1696 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
Veľké Ludince 1702 máj 15. 1724 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
Svodín 1703 máj 5. 1710 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
Mojmírovce 1710 sept. 4. 1711 jún - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
Gbelce 1710 dec. 18. 1723 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
Hronovce 1710 nov. 18. 1711 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár