logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIstvánovics, Martin

Iné mená:

Istvánovics Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Do duchovnej správy bol poslaný do Jablonice. Nato bol 13. júla 1680 ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach, kde 12. februára 1682 dostal nástupcu. Od 4. apríla 1687 pôsobil vo Zvolene, od apríla 1689 v Ponikách, od 28. marca 1691 v Haliči, kde zostal až do r. 1692. Potom 6. júna 1693 pôsobil v Malom Bábe, kde pracoval až do r. 1699.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jablonica 1680 - - 1680 júl 23. Istvánovics, Martin farár
Veľké Uherce 1680 júl 23. 1682 - - Istvánovics, Martin farár
Zvolen 1687 apr. 4. 1689 apr. - Istvánovics, Martin farár
Poniky 1689 apr. - 1691 - - Istvánovics, Martin farár
Stará Halič 1691 mar. 28. 1692 - - Istvánovics, Martin farár
Báb 1693 jún 4. 1699 - - Istvánovics, Martin farár