logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIstvánffy, Ján

Iné mená:

Istvánffy Joannes.

Životopisné dáta:

* 1663, Bojnice – † po r. 1706

Životopis:

Bojničan. V Pázmáneu sa stal magistrom filozofie. Všeobecnú teológiu ukončil v Ríme v Seminári sv. Apolinára. 12. mája 1692 bol ustanovený za farára v Suchej nad Parnou. Odtiaľ prešiel 10. novembra 1693 do Prievidze, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý referuje o farárovi, že má 34 rokov, 12 rokov je kňazom a v tej farnosti obrátil za 4 roky 25 nekatolíkov. 3. apríla 1705 bol ustanovený do farnosti mestečka Vrbové, kde v r. 1706 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hliník nad Hronom 1681 mar. 30. 1686 - - Istvánffy, Ján farár
Vysoká pri Morave 1689 okt. - 1692 - - Istvánffy, Ján farár
Suchá nad Parnou 1692 máj 12. 1693 - - Istvánffy, Ján farár
Prievidza 1693 nov. 13. 1704 - - Istvánffy, Ján farár
Vrbové 1705 apr. 3. 1706 - - Istvánffy, Ján farár