logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovImrich (Selec, 1332)

Iné mená:

Emericus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že medzi rokmi 1332 a 1337 bol farárom v kostole Všetkých svätých de Solio (Selec), ktorý prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než osem mariek.

Pramene:

Theiner, Mon. Hung. I. 573; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1332 medzi 1337 - - - Imrich (Selec, 1332) farár