logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovImrich, Andrej

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 9. januára 1948, Mníšek nad Popradom, okr. Stará Ľubovňa

Životopis:

Narodil sa ako jedenáste dieťa maloroľníckej rodiny. Základnú školu vychodil v rodisku. V rokoch 1963-1966 navštevoval Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Starej Ľubovni, kde aj zmaturoval. V r. 1966 a 1967 sa márne hlásil na štúdium teológie v Bratislave (bol stanovený obmedzený počet poslucháčov). V rokoch 1967-1969 si vykonával základnú vojenskú službu, po jej ukončení ho konečne prijali na štúdium teológie; bohoslovecká fakulta mohla vtedy prijať bohoslovcov podľa potrieb Cirkvi, bez štátneho obmedzovania. Teológiu absolvoval v rokoch 1969-1974 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, za kňaza ho vysvätili 8. júna 1974 v Bratislave.
Ako kaplán účinkoval v Rabči (1974-1977), v Dolnom Kubíne (1977-1980), v Spišskej Novej Vsi (1980-1983); ako správca farnosti v Zázrivej (1983-1985), v Trstenej (1985-1990), v Spišskom Podhradí (1990-1992). Dňa 1. novembra 1989 ho spišský biskup F. Tondra vymenoval za svojho generálneho vikára. Dňa 4. júna 1992 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za spišského pomocného biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 11. júla 1992 v Spišskej Kapitule. Ako svoje biskupské motto si zvolil slová „Metanoia, oboedientia et spes“ = „Pokánie, poslušnosť a nádej“. Aj po nej zastával úrad generálneho vikára spišského biskupa až do októbra 2015, kedy rezignoval a stal sa emeritným biskupom. Pri Konferencii biskupov Slovenska pracoval v komisii pre ekumenizmus a bol aj členom biblickej ekumenickej spoločnosti. Je autorom mnohých listov o aktuálnych problémoch dneška adresovaných predstaviteľom Cirkvi, štátu a rôznych inštitúcií, ako i mnohých článkov v katolíckej tlači.
16. októbra 2014 bol slávnostným kazateľom na Trnavskej novéne v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, kde predniesol kázeň na tému Panna Mária verne stála pod krížom.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 562
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rabča 1974 - - 1977 - - Imrich, Andrej kaplán
Dolný Kubín 1977 - - - - - Imrich, Andrej kaplán
Trstená 1985 - - 1990 - - Imrich, Andrej správca farnosti
Spišské Podhradie 1990 - - 1992 - - Imrich, Andrej správca farnosti