logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Ilavský, Jozef

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 18. decembra 1922 Kendice, okr. Prešov – † 5. januára 2013, Kendice

Životopis:

Po skončení teologických štúdií prijal kňazskú vysviacku 19. júna 1949 v Košiciach. Dva roky bol kaplánom v Snine, potom sa stal v r. 1951 farárom v Kamenici nad Cirochou, no zobrali ho do tzv. pomocných technických práporov, kde prežil tri roky až do amnestie r. 1954. V rokoch 1954-1957 bol kaplánom vo Vranove nad Topľou, v rokoch 1957-1958 v Michalovciach. V r. 1958 sa stal farárom v Jenkovciach v okrese Sobrance, kde pôsobil až do r. 1984. V rokoch 1984-1990 pôsobil v Tibave, v rokoch 1990-2000 v Toryse v sabinovskom okrese. Od r. 2000 žil na odpočinku v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 101; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 81;
http://www.ke-arcidieceza.sk/zomrel-knaz-jozef-ilavsky/

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1949 - - 1951 - - Ilavský, Jozef kaplán
Kamenica nad Cirochou 1951 - - 1954 - - Ilavský, Jozef správca farnosti zákl.voj.sl.
Vranov 1954 - - 1957 - - Ilavský, Jozef kaplán
Michalovce 1957 - - 1958 - - Ilavský, Jozef kaplán
Jenkovce 1958 - - - - - Ilavský, Jozef správca farnosti
Tibava 1984 - - 1990 - - Ilavský, Jozef farár
Torysa 1990 - - 2000 - - Ilavský, Jozef farár
2000 - - - - - Ilavský, Jozef dôchodok