logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIgnác (Koš, 1558)

Iné mená:

Ignatius.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1558 sa objavuje ako farár v Koši. Vizitátor o ňom v r. 1559 zaznamenal, že tam bol aj v predošlom roku, je ženatý a všetky sviatosti vysluhuje po katolícky.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1558 - - 1559 - - Ignác (Koš, 1558) farár