logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHuszóczy, Štefan

Iné mená:

Huszóczy Stephanus

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1816, Nitra – † 29. júla 1891, Lopej, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1841 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Beňuši a Detve, administrátorom vo Zvolene, kaplánom v Banskej Bystrici. Od r. 1855 bol farárom v Beňuši, od r. 1858 v Sáse, kde sa v r. 1868 stal dekanom, od r. 1873 v Lopeji, kde aj zomrel. V Historia domu Sása sa píše, že nadržiaval Košútovcom. Keď Kozáček ako zvolenský farár musel pred nimi utiecť, on ostal vo Zvolene. Keď sa vrátil, vypovedal ho.

Pramene:

Historia domus Sása; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beňuš 1842 sp. - - - - Huszóczy, Štefan kaplán
Banská Bystrica 1852 sp. - 1854 sp. - Huszóczy, Štefan kaplán
Beňuš 1855 - - 1860 - - Huszóczy, Štefan farár
Sása 1858 - - 1873 - - Huszóczy, Štefan farár
Lopej 1873 - - 1891 - - Huszóczy, Štefan farár