logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHuszóczy, Michal

Iné mená:

Huszóczy Michael

Tituly:

dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

* 18. septembra 1805 – † 14. októbra 1884, Žarnovica

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1828 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Selciach, Horných Hámroch, Detve a Krupine. Od r. 1833 bol profesorom na gymnáziu v Banskej Bystrici, od r. 1840 farárom vo Valči, kde sa v r. 1842 stal dekanom. Od r. 1845 pôsobil na Starých Horách, od r. 1851 v Babinej. Od r. 1871 bol farárom v Žarnovici, kde sa v r. 1863 stal asesorom a dekanom dištriktu. Od r. 1879 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1829 sp. - - - - Huszóczy, Michal kaplán
Horné Hámre 1830 sp. - - - - Huszóczy, Michal kaplán
Krupina 1832 sp. - 1833 sp. - Huszóczy, Michal kaplán
Valča 1840 - - 1846 - - Huszóczy, Michal farár
Staré Hory 1845 - - 1852 - - Huszóczy, Michal farár
Babiná 1851 - - 1871 - - Huszóczy, Michal farár
Žarnovica 1871 - - 1880 - - Huszóczy, Michal farár