logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHuszár, Ignác

Iné mená:

Huszár Ignatius.

Tituly:

notár dištriktu, ľudovýchovný pracovník, mecén, veršovník

Životopisné dáta:

* 1792 – † 8. januára 1849, Nemčiňany, okr. Zlaté Moravce

Životopis:

Filozofické a teologické štúdiá absolvoval od r. 1810 v Trnave, teológiu ukončil po štvrtom ročníku v r. 1816, kedy bol vysvätený za kňaza.
Kaplánom bol v Marianke a od r. 1818 v Bratislave u sv. Salvatora. Biskup Ján Beňovský ho r. 1819 povolal do Ostrihomu. Od 3. decembra 1824 sa stal farárom v Nemčiňanoch, kde v r. 1825 postavil farské sídlo, ktoré stojí aj teraz. Bol notárom dištriktu Topoľčianky.
Napísal zbierku oslavných veršov na počesť ostrihomského arcibiskupa kardinála Alexandra Rudnaya. Bol známym ľudomilom, ktorý štedro podporoval chudobných. Oduševnene propagoval včelárstvo, ktorému sa sám venoval. Propagoval aj ovocinárstvo. Patril medzi popredných cirkevných pracovníkov. Bol aj notárom topoľčianskeho dekanátu a mecénom cirkevného školstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 175; L. Némethy: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 639; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nemčiňany 1824 dec. 3. +1849 jan. 8. Huszár, Ignác farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942774Huszár, IgnácPanegyris celsissimi ac reverendissimiprincipis Alexandri Rudnay... archiepiscopi Strigoniensis... dum Strigonii 16. Maji anno 1820 archiepiscopalem suam sedem solenni ritu inaugur1820