logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHúska, Martin

Iné mená:

Pohronský a značka M.H., Húska, Martin

Tituly:

ľudovýchovný a náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 2. januára 1849, Ružomberok – † 15. marca 1914, Ladomerská Vieska, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Narodil sa v mnohodetnej rodine obuvníka. Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium a teológiu vyštudoval v Banskej Bystrici. Tu sa ako mladý teológ zapojil do činnosti literárneho krúžku Kolo. Po kňazskej vysviacke r. 1873 pôsobil ako kaplán v Handlovej, Trubíne, Novej Bani, potom ako administrátor v Hliníku nad Hronom, v r. 1878 v Novej Lehote. V rokoch 1883-1897 bol farárom v Ladomerskej Vieske, v rokoch 1897-1900 v Horných Opatovciach. Odtiaľ sa v r. 1900 pre vážnu chorobu predčasne utiahol na odpočinok do Ladomerskej Viesky.
Ľudovýchovné a náboženskovýchovné články publikoval v Katolíckych novinách (1881-1894), v Kazateľni (1884-1889), v Kráľovnej sv. Ruženca (1890-1895), v Literárnych listoch (1892-1896), v Pútnikovi svätovojtešskom (1893-1894) a i. Knižne vydal ľudovýchovné brožúrky Nové voľby a stará viera (1884) a Naša dedinka, kde zobrazil súvekú slovenskú dedinu, skúmal príčiny jej morálneho a spoločenského úpadku; nachádzal ich v nespravodlivom spoločenskom systéme a v alkoholizme. V oboch brožúrkach, podobne ako aj v hre Betlehem (1893) vychádzal z nemeckých predlôh, ktoré však vyplnil reáliami zo slovenského života. Je autorom modlitbovej knižky Božské Srdce Ježiša Krista, poučných brožúr Sviatosť stavu manželského a manželstvo občianske i Manželstvo v Kristu a v cirkvi.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 540-541.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Lehota 1878 - - 1878 - - Húska, Martin administrátor
Ladomerská Vieska 1883 - - 1897 - - Húska, Martin farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
569776Húska, MartinNaša dedinka1889
571402Húska, MartinSviatosť stavu manželského a manželstvo občianske.1893
942773Húska, MartinManželstvo v Kristu a v cirkvi1893
942772Húska, MartinBožské Srdce Ježiša Krista1894
412422Húska, MartinPoďme za ním!1908
478777Húska, MartinNaša dedinka1916

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
45771Svätá rodina190912M. H. Advent v rodine kresťanskej.
45772Svätá rodina190912M. H. Najdojímavejšia pieseň adventná.
45773Svätá rodina190912M. H. Štedrý večer.
42383Kráľovná svätého ruženca192812Koloman Rošt S. J., Preložil z maď.: Martin Húska Nepoškvrnená.