logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHusár, Štefan

Iné mená:

Huszár Stephanus

Životopisné dáta:

* 13. augusta 1851, Mostová, okr. Galanta – † po r. 1920, Gabčíkovo, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Teológiu absolvoval v Ostrihome a 16. júla 1876 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Šúrovciach, 1877 Kostolnej Gale čiže Holiciach. Od r. 1885 administrátorom a čoskoro farárom v Gabčíkove, 1902 administrátor v obci Kráľov Brod, 1911 farár v obci Jahodná, 1912 Prešov, 1915 farár v obci Tomášikovo, 1932 žil na dôchodku v Dunajskej Strede.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894.
http://www.mariasoft.sk/knazi/ [10.4.2020]
Schem. 1915, 1933.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šúrovce 1876 - - 1877 - - Husár, Štefan kaplán
Holice 1877 - - 1885 júl 10. Husár, Štefan kaplán
Gabčíkovo 1885 júl 10. 1902 - - Husár, Štefan administrátor, farár
Kráľov Brod 1902 - - 1911 - - Husár, Štefan administrátor
Jahodná 1911 - - 1912 - - Husár, Štefan farár
Prešov 1912 - - 1915 - - Husár, Štefan farár
Tomášikovo 1915 - - 1931 - - Husár, Štefan farár
Dunajská Streda 1932 - - - - - Husár, Štefan dôchodok