logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHurtík, Jozef

Iné mená:

Ján Čajka

Tituly:

spisovateľ

Životopisné dáta:

* 12. júna 1911, Svätý Kríž nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom – † 1. decembra 1989, Veľké Uherce, okr. Partizánske

Životopis:

Základnú školu vychodil v rodisku, v r. 1923 ho prijali do Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, kde v r. 1931 aj zmaturoval. Teológiu študoval na Rímskokatolíckej vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici, 27. januára 1935 prijal kňazské svätenie.
Ako kaplán pôsobil v Hriňovej (1935), v tom istom roku ho vymenovali za správcu farnosti v Slaskej, v r. 1937 ho pozvali do Svätého Kríža nad Hronom do funkcie biskupského aktuára. V r. 1939 už pôsobil ako správca farnosti v Hronci, od r. 1942 ako farár v Malých Kršteňanoch, od r. 1943 účinkoval vo Veľkých Uherciach, od r. 1951 ako dekan, v r. 1970 sa funkcie zo zdravotných dôvodov zriekol.
Literárne začal pracovať už na strednej škole v Banskej Bystrici, písal kratšie poviedky a novely. Prvá publikovaná práca mu vyšla v Živene r. 1930 pod titulom Mašinovanie. V r. 1939 vydal zbierku poviedok a noviel Okuliare; zbierka intímnych čŕt z dedinského života mu vyšla pod názvom Spoveď (1944). Jeho anekdotický realizmus bol presvietený lyrizmom, všímal si pozitívne hodnoty dedinského človeka a využíval ľudovú frazeológiu a írečitý dialóg.

Pramene:

Archív Biskupského úradu Banskobystrickej diecézy, Zoznam zosnulých kňazov; Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava 1984, s. 96.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hriňová 1935 - - 1936 - - Hurtík, Jozef kaplán
Slaská 1936 - - 1937 - - Hurtík, Jozef správca farnosti
Žiar nad Hronom 1937 - - 1939 - - Hurtík, Jozef akt. BÚ
Hronec 1939 - - 1942 - - Hurtík, Jozef správca farnosti
Malé Kršteňany 1942 - - 1942 - - Hurtík, Jozef farár
Veľké Uherce 1943 - - 1989 - - Hurtík, Jozef správca farnosti 1951 okr. dekan
Veľké Uherce 1970 - - +1989 dec. 1. Hurtík, Jozef dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942764Hurtík, JozefMašinovanie1930
942765Hurtík, JozefOkuliare1939
942766Hurtík, JozefSpoveď1944