logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHurta, Ján

Iné mená:

Hurta, vel Hurtóczy Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Narodil sa vo Svätom Kríži nad Hronom. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1679 stal bakalárom, v r. 1680 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári a už v apríli 1681 bol vysvätený za kňaza. 8. decembra 1686 bol ustanovený za farára vo Vieske. 26. septembra 1688 vo Svätej Helene čiže Dražkovciach. Odtiaľ 7. apríla 1690 v Lutile, kde pracoval až do r. 1696.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vyškovce 1686 dec. 8. 1688 - - Hurta, Ján farár
Dražkovce 1686 sept. 26. 1690 apr. 7. Hurta, Ján farár
Ladomerská Vieska 1689 dec. 8. 1689 - - Hurta, Ján farár
Lutila 1690 apr. 7. 1696 - - Hurta, Ján farár