logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHunyor, Michal

Tituly:

PhDr.

Životopisné dáta:

* 5. marca 1806, Bačkov, Zemplínska župa – † 21. júla 1873, Vechec, okr. Vranov nad Topľou

Životopis:

Nižšie štúdiá absolvoval v Košiciach, od r. 1827 pokračoval v Pešti v štúdiách, po skončení teologických štúdií ho 9. marca 1829 vysvätil v Pešti vacovský biskup F. Nádassy za kňaza. 20. augusta 1829 získal titul AA.LL. a PhDr. 20.júla 1831 sa stal protokolistom biskupského úradu a zároveň bol prísediacim súdnej tabule Abovskej stolice. V r. 1835 bol notárom konzistorialného súdu, archivárom biskupského úradu, biskupským ceremonárom. V rokoch 1836-1853 bol farárom v Humennom, prísediacim súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice, riaditeľom mestskej kap. školy, od r. 1844 aj notárom dištriktu. V rokoch 1853-1856 žil na dôchodku v Čechách, od r. 1856 pôsobil vo farnosti Vechec, kde umrel na choleru.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 78

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
biskupského úrad Košice 1831 júl 20. 1836 - - Hunyor, Michal protokolista
Humenné 1836 - - 1853 - - Hunyor, Michal farár
v Čechách 1853* - - 1856-1873 - - Hunyor, Michal na dôchodku
Vechec 1856 - - 1873 - - Hunyor, Michal administrátor-farár