logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHunicz, Pavol

Iné mená:

Hunyáczky, vel Hunicz Paulus. Hunicz Pavel. Hunic Pavel.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. 8. februára 1704 bol ustanovený za farára vo Veľkom Poli, kde pracoval až do r. 1707.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1704 feb. 8. 1707 - - Hunicz, Pavol farár