logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHunfalvy

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Vyskytuje sa ako farár v Bojniciach medzi rokmi 1657 a 1664. Iné údaje zatiaľ nemáme.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1657 po - - - - Hunfalvy farár