logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHumay, František Ján

Iné mená:

Humay Franciscus, Joannes. Humay František Ján. Humay František

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu. 5. júna 1676 bol ustanovený za farára vo Veľkých Kostoľanoch. 24. apríla 1687 v Jastrabej. Odtiaľ prešiel v r. 1690 do Hornej Mičinej. V rokoch 1691-1693 pôsobil v Ponikách. 6. apríla 1696 bol ustanovený v Sielnici a Badíne, kde bol 15. novembra 1702 ustanovený znovu. Za prenasledovania ušiel a skrýval sa v Lipt. Sliačoch. Potom 29. apríla 1706 vo Volkovciach, teraz filiálke Nemčiňan. 7. októbra 1709 v Žaškove, kde sa jeho ustanovenie opakovalo 18. júla 1711, vtedy prijal aj Komjatnú, kde pracoval až do r. 1714, v Žaškove až do r. 1719.
V r. 1707 pred Konventom P. Márie v Turci urobil 100 dukátovú fundáciu pre zvolenského farára.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Kostoľany 1676 jún 5. 1684 - - Humay, František Ján farár
Jastrabá 1687 apr. 24. 1690 - - Humay, František Ján farár
Horná Mičiná 1690 - - 1696 - - Humay, František Ján farár
Poniky 1691 - - 1693 - - Humay, František Ján farár
Sielnica 1696 - - 1705 - - Humay, František Ján farár
Selce 1696 apr. 6. 1699 - - Humay, František Ján farár
Zlaté Moravce 1702 máj 12. 1702 okt. - Humay, František Ján farár
Badín 1703 - - 1705 - - Humay, František Ján farár
Žakovce 1709 okt. 7. 1719 - - Humay, František Ján farár
Komjatná 1711 júl 18. 1714 - - Humay, František Ján farár